Biziň bilen habarlaşyň!

Soraglaryňyz bar bolsa bize hat ýazyp bilersiňiz: mabmekancandy@mail.ru.

Biziň salgymyz

Mary Welaýaty, Mary şäheriniň
Gökje ýaşaýyş jaý toplumynyň
Çarwa köçesiniň 4-nji jaýy

Telefon Belgimiz: (+993) 522 42781

El Telefon Belgimiz(+993) 62 864039